1. Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 3. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Rozliczenie całkowitych kosztów pobytu następuje w dniu rozpoczęcia pobytu, podczas zameldowania. Podany w rezerwacji termin pobytu jest wiążący dla Gościa i Hotelu. Hotel nie zwraca wpłaconych całkowitych środków ani zadatków w przypadku anulowania lub skrócenia pobytu przez Gościa. Podane dni w rezerwacji są zobowiązujące i pełnopłatne.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość nie opuści pokoju do godziny 11.00 – naliczana jest opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.
 8. Najmujący pokój gość hotelu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 12.00 do 20.00.
 10. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest      równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 150 złotych.
 11. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.
 12. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 17. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 18. Zwolnienie pokoje hotelowego należy zgłosić w recepcji. Pokój jest sprawdzany przez pracownika,  a wszelkie uszkodzenia i straty należy uregulować pieniężnie najpóźniej w dniu wyjazdu.
 19. Pensjonat nie odpowiada za pozostawione rzeczy.
 20. wszelkie ceny podawane przez recepcje i na portalach są cenami bez wyżywienia ( śniadanie, obiady, kolacje są liczone indywidualnie )
 21. Pokoje bryza znajdują się ok 3 km od ścisłego centrum Gdyni i morza.
 22. Wszelkie informacje udziela recepcja w godzinach 8-22, o kontakt prosimy poprzez domofon znajdujący się przy wejściu do „BRYZY” lub telefonicznie 58 624 12 33.
 23. Bony turystyczne są formą zadatkowania za pobyt w Pokojach Bryza. W przypadku wcześniejszego odwołania rezerwacji przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem zadatek nie przepada i można go wykorzystać w innym ustalonym wcześniej dostępnym terminie, w takiej samej formie – dni i ilości osób co w deklarowanej rezerwacji. Jest on ważny 6 miesięcy od rezygnacji. W innym przypadku zadatek całkowicie przepada .
Życzymy miłego pobytu, Recepcja Bryzy